Klimaatverandering en gezondheid

De vereniging Partners voor een Gezond Leefmilieu (PGL) verzorgt een workshop waarin we dieper ingegaan op de gevolgen van klimaatverandering voor onze gezondheid. PGL stelt zich ten doel signalen uit de samenleving vroegtijdig op te pakken. Dit bijvoorbeeld door te (laten) onderzoeken welke effecten milieufactoren kunnen hebben op de volksgezondheid.

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering kunnen bijdragen aan condities die de gezondheid schaden. Door opwarming krijgen exoten steeds meer kans om bij ons te overleven. Verschillende soorten teken rukken op en het Zikavirus vormt de nieuwe schrik.

In deze workshop willen we laten zien welke milieufactoren van belang zijn. Dit in de ogen van verschillende groepen burgers. En we willen vooral aandacht besteden aan de risico’s van exoten. Ook willen we bespreken welke rol de Atlas Leefomgeving kan spelen bij het in kaart brengen van de verschillende milieufactoren. En welke relatie mogelijk bestaat met de volksgezondheid.

Ook de ontwikkelingen die wij zien rond toegankelijk maken van milieu-informatie passeren de revue. We stippen zowel Europese (INSPIRE) als lokale ontwikkelingen bijvoorbeeld sensordata aan.

De workshop wordt begeleid door de heer A. Swinkels van Partners voor Gezond Leefmilieu.


Uw onderwerpen