De Nationale Energieatlas: Wat kan er mee?

Deze workshop zit helaas vol.

De Nationale Energieatlas wordt nu ontwikkeld.

Maak alvast kennis met de inhoud en werking van de Energieatlas. In de workshop gaan we actief aan de slag met de energiethematiek in uw eigen omgeving. We toetsen of verduurzamingsplannen kans van slagen hebben en we gaan op zoek naar kansen voor nieuwe energievormen.

Help het team van de Nationale Energieatlas om de juiste dingen toe te voegen aan de functionaliteiten die er al zijn!

De workshop wordt begeleid door mw. M. Zweistra van Alliander.

Doelgroep: GGD/gemeenten/provincies/commissie MER/ruimtelijk domein/omgevingsdiensten.


Uw onderwerpen