Sluit aan bij de Atlas Leefomgeving. Mis het niet

Wat doen gemeente en Omgevingsdiensten met de Atlas Leefomgeving?

De resultaten van onze inventarisatie worden gepresenteerd in samenhang met de visie en de missie van de Atlas. We gaan met elkaar bekijken wat we met de uitkomsten kunnen doen. We rekenen op aanvullingen en toevoegingen uit de groep.

De sessie wordt begeleid door mw. C. van der Veerdonk van ORG-ID en de heer H. Nijssen.

Doelgroep: medewerkers van decentrale overheden.


Uw onderwerpen