Opslag in verkoopruimte

Vraag

Hoeveel verpakte gevaarlijke stoffen mogen in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte van een bouwmarkt opgeslagen worden?

Antwoord

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in verkoopruimten is geregeld in artikel 4.8 van de Activiteitenregeling.

Drie opties

Artikel 4.8 geeft drie opties.

  1. Er kan een beperkte hoeveelheid verpakte gevaarlijke stoffen in een verkoopruimte opgeslagen worden (lid 2b).
  2. Daarnaast (en aanvullend) is het mogelijk om de verpakte gevaarlijke stoffen in een PGS 15-opslagvoorziening te plaatsen (lid 2a).
  3. Of het bedrijf kan bij het bevoegd gezag een verzoek tot maatwerk indienen (lid 4).

Beperkte hoeveelheden

De maximaal toegestane hoeveelheden verpakte gevaarlijke stoffen zijn weergegeven in tabel 4.8. Er kan gekozen worden voor het gebruik van lekbakken onder vloeistoffen van ADR-klasse 3, waardoor meer gevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen. Zonder lekbakken mag volgens tabel 4.8 maximaal 300 liter van ADR-klasse 2 en 3 opgeslagen worden in een verkoopruimte, met lekbakken gezamenlijk maximaal 800 liter.

Bij II gaat het om de totale hoeveelheid stoffen van klasse 2 èn 3 samen. Dat betekent dat opgeslagen mag worden:

  • 800 liter aan ADR-klasse 2 stoffen,  als er alleen ADR-klasse 2 opgeslagen wordt
  • 800 liter aan ADR-klasse 2 of 3 stoffen, als de ADR-klasse 3 boven een lekbak opgeslagen wordt
  • 300 liter aan ADR-klasse 2 of 3 stoffen, als er ook ADR-klasse 3 stoffen aanwezig zijn die niet boven een lekbak staan

De maximaal toegestane hoeveelheden worden beperkt als boven de verkoopruimte een ruimte aanwezig is van derden met een woon-, bijeenkomst-, onderwijs- en/of logiesfunctie. Dan is respectievelijk maximaal 150 en 300 liter toegestaan. Wanneer de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen deze bovenliggende ruimte en de verkoopruimte minder dan zestig minuten bedraagt, worden deze toegestane hoeveelheden verder gereduceerd tot respectievelijk 75 en 150 liter.

Daarnaast mag 8.000 liter aan verf in metalen blikken worden opgeslagen (ADR 3). De niet-ADR-geclassificeerde verven worden bij deze 8.000 liter niet meegerekend.