Activiteitenbesluit - Tankstations interne afstanden

Vraag

Volgens de Activiteitenregeling artikel 3.21 tweede lid moesten tankstations voldoen aan de interne afstanden uit voorschrift 6.1.3 van PGS 28. Klopt het dat deze verwijzing is vervallen?

Antwoord

Ja, veel tankstations in Nederland konden niet aan de interne afstanden uit het genoemde voorschrift voldoen. Het voormalige Besluit tankstations milieubeheer dat is opgegaan in het Activiteitenbesluit, verwees voor het afleveren van brandstoffen niet naar dit voorschrift. Het is abusievelijk in de Activiteitenregeling opgenomen.

De verwijzing in de Activiteitenregeling in artikel 3.21 tweede lid naar voorschrift 6.1.3 van PGS 28 is daarom per 31 december 2011 vervallen. Zie voor meer informatie de wijzigingsregeling die op 29 november 2011 in Staatscourant is gepubliceerd.