Mogen drukhouders voor LPG, die als losse tank (al dan niet aan particulieren) worden verkocht, bij een LPG-tankstation worden gevuld?

Vraag

Mogen gasflessen of wisselreservoirs voor LPG bij een LPG-tankstation worden gevuld?

Antwoord

Nee, zowel gasflessen als wisselreservoirs mogen niet bij een LPG-tankstation worden gevuld (artikel 5.74 Activiteitenregeling).

Paragraaf 5.7.1 LPG-tankstations van de activiteitenregeling verwijst naar PGS 16 “LPG: Afleverinstallaties”  Hierin worden de volgende definities gehanteerd.

Gasfles: Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische drukhouder die voorzien is van een enkele aansluiting (met klep- of naaldafsluiter) en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter. Een aantal voorbeelden is opgenomen in Bijlage R van PGS 16.

Wisselreservoir: Een voor meervoudig gebruik bestemd, cilindrisch reservoir, die voorzien is van meerdere aansluitingen, waaronder een overvulbeveiliging. Een aantal voorbeelden is opgenomen in Bijlage R van PGS 16.

Een losse cilindrische drukhouder/reservoir met een inhoud van ten hoogste 150 liter is hiermee:

  • of een gasfles (1 aansluiting)
  • of een wisselreservoir (meerdere aansluitingen)

en mag voor beide gevallen niet bij een LPG-tankstation worden gevuld.

Het vullen van LPG-gasflessen en -wisselreservoirs is wel toegestaan bij een gasflesvulstation, waar de werkzaamheden door gespecialiseerd personeel worden verricht.