Is een voorziening voor het afvoeren van statische elektriciteit bij ondergrondse tanks met K3- en K4-brandstoffen verplicht?

Vraag

Is een voorziening voor het afvoeren van statische elektriciteit bij ondergrondse tanks met K3- en K4- brandstoffen verplicht?

Antwoord

Nee, zolang er sprake is van onverwarmde opslag en de ontluchting niet is gekoppeld met de opslag van K1- of K2- producten is een voorziening voor het afvoeren van statische elektriciteit niet verplicht.

In artikel 3.34 lid 4 van de Activiteitenregeling is aangegeven dat een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof waarvan het vulpunt is geïnstalleerd voor 1 februari 2003, uiterlijk 1 februari 2018 voorzien moet zijn van een aansluitmogelijkheid voor het afvoeren van statische elektriciteit. Hoewel diesel (K3-product) een brandstof is, is artikel 3.34 lid 4 van de Activiteitenregeling niet van toepassing.

Op basis van artikel 3.34 lid 1 Activiteitenregeling (Ar) is in beginsel voor klasse 3- en 4-producten (w.o. diesel) een voorziening voor statische elektriciteit niet nodig. Onder normale omstandigheden (onverwarmde opslag en geen ontluchting van K3/4-producten die is gekoppeld aan ontluchting van K1/2-producten) zijn de risico’s voor K3/4 producten beperkt. Dit is expliciet weergegeven in het genoemde normdocument BRL/K 903 of de ontwerp BRL SIKB7000, die de huidige BRL gaat vervangen (paragraaf 11.47.1).
Deze nuancering voor K3/4 producten is in art. 3.34 lid 4 Ar niet expliciet meegenomen. In dit lid wordt namelijk gesproken over brandstoffen in het algemeen. Maar in lid 4 wordt een koppeling gelegd met lid 1. Als er op basis van artikel 3.34 lid 1 geen verplichting wordt opgelegd, geldt dat ook voor lid 4. Tot voor kort is dit, vanwege het overgangsrecht (tot 1 februari 2018), niet aan het licht gekomen. In de nieuwe regelgeving (concept-Bal) wordt dit punt verduidelijkt. 
Bij reguliere opslag van K3/4 producten (onverwarmde opslag en geen ontluchting van K3/4-producten die is gekoppeld aan ontluchting van K1/2-product) is een voorziening voor de afvoer van statische elektriciteit dus niet nodig.