Leidt opslag van meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen tot vergunningplicht?

Vraag

Is een inrichting waar meer dan 400 kilogram aan bestrijdingsmiddelen wordt opgeslagen altijd vergunningplichtig?

Antwoord

Nee. Dit speelde vroeger wel onder de 8.40-AMvB's. Tegenwoordig valt een inrichting voor de opslag van bestrijdingsmiddelen echter in beginsel onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

In bijlage I van het Besluit omgevingsrecht onder categorie 2 tot en met 5 worden inrichtingen aangewezen die gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in opslag hebben. Afhankelijk van de ADR-klasse van de bestrijdingsmiddelen is het Activiteitenbesluit van toepassing of is er sprake van vergunningplicht.

Categorie 4.4, onderdeel i, van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht stelt dat inrichtingen waar een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 10.000 kilogram aanwezig is, vergunningplichtig zijn. Dit betekent dat de grens van meer dan 400 kilogram aan bestrijdingsmiddelen naar meer dan 10.000 kilogram opslagcapaciteit per opslagvoorziening wordt verhoogd.

Bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen als gevaarlijke stof volgens PGS 15, die bestrijdingsmiddelen niet apart onderscheidt. Op grond van artikel 4.6 en bijhorende tabel 4.6 van de ministeriële regeling dient de opslag van bestrijdingsmiddelen en de constructie van de opslagvoorziening bij een hoeveelheid van 400 kilogram (of meer) aan de PGS 15 te voldoen.

Zie ook Activiteitenbesluit - Vergunningplicht verpakte gevaarlijke stoffen.