Verkoopruimtes

Vraag

Klopt het dat de Publicatie Gevaarlijke Stoffen 15 ( PGS 15) niet voor verkoopruimtes geldt?

Antwoord

De opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimten is geregeld in de Activiteitenregeling, artikel 4.8.

Opslag moet brandveilig zijn. Er worden aan de verkoopruimte minder strenge eisen gesteld dan aan een PGS 15 opslagvoorziening.

Er zijn drie situaties mogelijk:

  1. Beperkte opslag van gevaarlijke stoffen. Als de hoeveelheden kleiner zijn dan aangegeven in tabel 4.8 van de Activiteitenregeling, dan hoeft deze opslag niet te voldoen aan de gestelde eisen.
  2. Opslag van grotere hoeveelheden dan aangegeven in tabel 4.8. Deze dient te voldoen aan artikel 4.8, lid 2 onder a.
  3. Verder is er een mogelijkheid voor maatwerk, zie artikel 4.8, lid 4.

Voor producten voor persoonlijke verzorging, alcoholhoudende dranken en ADR klasse 9 stoffen zonder bijkomend gevaar zijn geen eisen gesteld aan de opslag in een verkoopruimte.