Zeer kwetsbaar gebied

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voor de activiteit landbouwhuisdieren houden eisen voor de bescherming van zeer kwetsbare gebieden - gebieden die gevoelig zijn voor ammoniak. De eisen staan in paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

Overzicht voorschriften

Artikel

Inhoud

3.112

verwijst naar de Regeling ammoniak en veehouderij voor de berekening van de ammoniakemissie

3.113

oprichtingsverbod binnen zeer kwetsbaar gebied en in een zone van 250 meter rondom voor nieuwe bedrijven met landbouwhuisdieren in dierenverblijven

3.114

beperkte uitbreiding en wijziging binnen zeer kwetsbaar gebied en in een zone van 250 meter rondom