Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen agrarisch

Leeswijzer

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteit 'Inwendig reinigen van transportmiddelen bij agrarische activiteiten". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften staan in paragraaf 4.8.1 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en A.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Aan het werk op het landUitleg van de activiteit

Agrarische bedrijven reinigen en ontsmetten transportmiddelen regelmatig aan de binnenkant. Meer precies gaat het om:

  • vrachtwagens en andere transportmiddelen waarin dieren zijn vervoerd;
  • het reinigen of ontsmetten van transportmiddelen en werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast.

Bijvoorbeeld veewagens, giertankwagens, spuitapparatuur, spuitbomen en een spuittank. Het gaat niet alleen om voertuigen maar ook om werktuigen waarmee de ondernemer gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toepast. Meststoffen zijn dierlijke meststoffen en bladmeststoffen (groeimedium voor planten).

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk: