Afvalwaterbeheer

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften met betrekking tot afvalwater voor verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn bodemsanering, zuivering van huishoudelijk afvalwater, het lozen van koelwater, het inwendig reinigen van tankauto's en metaalbewerking.

Dit onderdeel van de website beschrijft alleen de activiteiten uit afdeling 3.1 van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling is gericht op afvalwaterbeheer en kent hoofdzakelijk lozingsvoorschriften.

De voorschriften uit afdeling 3.1 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

Een overzicht met alle activiteiten uit het Activiteitenbesluit met lozingsvoorschriften vindt u in het Handboek Water.

Na selectie van een activiteit krijgt u een omschrijving van de activiteit en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)