Gemotoriseerd (anders dan vaartuigen)

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor activiteiten met auto's en andere gemotoriseerde apparaten.

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden bij onder andere tankstations, autodemontagebedrijven, garages, schadeherstelbedrijven, wasstraten en tankautoreinigers.

Na selectie van een activiteit in onderstaand overzicht krijgt u een omschrijving van de activiteit en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Gemotoriseerd, auto's op een rij