Luchtvoorschriften: afleveren brandstoffen anders dan wegverkeer of vaartuigen

Deze pagina gaat in op de luchtaspecten bij het afleveren van brandstoffen anders dan aan voertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen of vaartuigen. Dit zijn bijvoorbeeld recreatievoertuigen (quads, karts, racewagens) of een hijskraan, benzine grasmaaier of een mobiel aggregaat.

Bij afleveren van meer dan 100 kubieke meter benzine (lichte olie in het Activiteitenbesluit) per jaar is voor het vullen van de opslagtank dampretour stage I verplicht.

Inpandig afleveren

Alleen als inpandig afleveren is toegestaan moet de installatie voldoen aan de stage II luchteisen voor bestaande tankstations. Inpandig afleveren is niet toegestaan voor nieuwe afleverinstallaties. Dit zijn installaties die vanaf 1 januari 2011 zijn geïnstalleerd.


afleveren brandstof overig

afleveren brandstof aan wegverkeer of spoorvoertuigen

afleveren brandstof aan wegverkeer of spoorvoertuigen

afleveren brandstof aan vaartuigen

afleveren brandstof aan vaartuigen


Dampretour stage I

Activiteitenregeling

Dampretour stage I: De tankinstallatie is zodanig uitgevoerd dat bij het vullen van een opslagtank met lichte olie de uit de opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd naar het reservoir van de tankwagen die de lichte olie levert.