Overige voorschriften voor traumahelikopters

De gedragsvoorschriften in het besluit zijn alleen van toepassing op de inzet van traumaheli’s voor het verlenen van spoedeisende medische zorg. In de voorschriften is er een onderscheid in helitraumacentra en ziekenhuizen anders dan een helitraumacentrum. De meeste voorschriften gelden voor alle ziekenhuizen, voor helitraumacentra zijn er aanvullende voorschriften.

De onderstaande voorschriften gelden naast de 'gewone' geluidsvoorschriften.

Alleen voor spoedeisende medische hulpverlening

Een traumahelikopter mag bij ziekenhuizen uitsluitend worden ingezet bij spoedeisende medische hulpverlening. Hierbij gaat het om:

 • het vervoer van ongevalslachtoffers en zieken die spoedeisende medische zorg behoeven, met inbegrip van apparatuur en begeleidend personeel
 • het vervoer van pasgeboren kinderen die spoedeisende medische zorg behoeven, met inbegrip van apparatuur en begeleidend personeel
 • het vervoer van organen of transplantatieteams in het kader van transplantatie
 • het vervoer van een lid van een mobiel medisch team terug naar het ziekenhuis om een patiënt te behandelen die op een andere manier naar het ziekenhuis is vervoerd

Het gebruik van de traumahelikopter voor spoedeisende medische hulpverlening is niet aan een maximum aantal vliegbewegingen gebonden.

Het ziekenhuis mag de helikopter bovendien voor maximaal 20 vliegbewegingen per jaar gebruiken voor opleiding en training van de piloot.

Ziekenhuis verantwoordelijk voor juist gebruik

Het ziekenhuis of helitraumacentrum is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de traumahelikopter. Voor zover het over de medische noodzaak van de inzet van de traumahelikopter gaat, zal men zich in de regel laten adviseren door de medische staf.

De feitelijke inzet van medisch transport per traumahelikopter wordt in de praktijk bepaald door de Centrale Post Ambulancevervoer op basis van door de ziekenhuizen geaccordeerde inzetprotocollen.

Registratieverplichting landingsplaats

Voor alle ziekenhuizen die onder de activiteit vallen is een registratie over de voorziening voor het landen en opstijgen van hefschroefvliegtuigen verplicht. Deze moet bevatten:

 • de reden voor het gebruik van de voorziening
 • de tijd van vertrek
 • de tijd van aankomst

Het ziekenhuis moet de registratie binnen twee werkdagen na gebruik van de voorziening bijwerken en deze minstens vijf jaar bewaren.

Luchtvaartwetgeving geldt naast het Activiteitenbesluit

Zowel bij vluchten met een directe medische urgentie als bij niet medisch noodzakelijk gebruik van de traumahelikopter zijn de vliegvoorschriften vanuit luchtvaartwetgeving van toepassing. Deze vliegvoorschriften gaan over veilig vliegen en het per locatie voorkomen van vermijdbare hinder.

Aanvullende gebruiksvoorschriften voor helitraumacentra

Naast het bovenstaande, geeft het besluit de volgende extra voorschriften voor helitraumacentra.

Ook voor vervoer medisch team

Bij een helitrauma­centrum mag een traumahelikopter naast de hierboven omschreven spoedeisende medische hulpverlening, ook worden ingezet voor:

Ook hiervoor is het gebruik niet aan een maximum aantal vliegbewegingen gebonden.

Onderhoud, tanken en opleiding

In afwijking van een gewoon ziekenhuis, mag een helitraumacentrum 400 vliegbewegingen besteden aan:

 • onderhoud of reparatie
 • tankvluchten
 • opleiding en training van de piloot
 • opleiding en training het medisch team

Plaats maken voor andere helikopter

Het kan voorkomen dat een andere helikopter met ongeval slachtoffers, zieken of pasgeboren kinderen met een spoedeisende medische zorgbehoefte, organen of transplantatieteams moet landen. In die gevallen moet de de traumahelikopter hiervoor plaats maken.

Deze situatie doet zich in de praktijk met een zekere regelmaat voor. Na vertrek van de andere helikopter, moet de traumahelikopter uiteraard weer bij het helitraumacentrum terugkeren.
Helitraumacentrum

Activiteitenbesluit, artikel 1.1 lid 1:
helitraumacentrum: een academisch ziekenhuis dat binnen de inrichting beschikt over een voorziening voor het landen en opstijgen van hefschroefvliegtuigen en die voorziening hoofdzakelijk in gebruik heeft voor het regulier vervoeren van een mobiel medisch team.

Mobiel medisch team

Activiteitenbesluit, artikel 1.1:
mobiel medisch team: team bestaande uit in ieder geval een arts en een verpleegkundige, ieder met een specifieke opleiding en ervaring op het gebied van de pre-hospitale spoedeisende medische hulpverlening