Keuring en onderhoud

Voor grote stookinstallaties zijn geen regels voor keuring en onderhoud gegeven. Dit in tegenstelling tot kleine en middelgrote stookinstallaties waarvoor een verplichte keuring is voorgeschreven volgens de SCIOS-systematiek.

De regels over keuring en onderhoud bij grote stookinstallaties zijn op maat gemaakt voor de specifieke bedrijfssituatie. De SCIOS-systematiek is hiervoor niet toegerust. Grote stookinstallaties vallen onder de werkingsfeer van hoofdstuk 5.1.1 van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat eventuele voorschriften over keuring en onderhoud behoren opgenomen te zijn in de omgevingsvergunning.