Regelgeving

Het Activiteitenbesluit geeft in paragraaf 5.1.1 de emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties.

Naast de maatwerkmogelijkheden genoemd in paragraaf 5.1.1 zijn ook strengere eisen in de vergunning op basis van een zogenaamde BBT-afweging mogelijk.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die op 14 juni 2019 in werking treden, zijn:

 1. nieuwe emissie-eisen voor:
  • Procesbrandstoffen (dioxines, HCl, HF en CxHy)
  • Vaste brandstoffen en biomassa (Hg, HCl en HF)
  • Aardgasmotoren (formaldehyde en CxHy)
  • deNOx (NH3)
 2. nieuw maatwerk voor:
  • bestaande gasturbines die minder dan 1500 uur per jaar in bedrijf zijn
  • bestaande niet-aardgas gestookte stookinstallaties
 3. periodieke metingen voor stookinstallaties van 50 tot 100 MW zijn niet langer zonder onderbouwing toegestaan

Voor stookinstallaties van voor 14 juni 2019 gelden deze wijzigingen  vanaf 17 augustus 2021.

Hulpmiddel

Er is een hulpmiddel beschikbaar om snel inzicht te krijgen in de emissiegrenswaarden, de meetverplichting en de toetsing aan de emissiegrenswaarden. Het hulpmiddel laat ook de laatste wijzigingen zien.