Keuring en Onderhoud

Paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit geeft voor stookinstallaties eisen voor keuring en onderhoud. De keuringsplicht geldt voor alle typen stookinstallaties (<20 kWth)  waarbij een standaard brandstof wordt verstookt. De plicht is dus ook van toepassing op cv-ketels, luchtverwarmers, drogers, fornuizen, noodstroomaggregaten, fakkels en thermische naverbranders.


Uw onderwerpen