Metingen

Om te toetsen of de uitstoot van de stookinstallatie binnen de emissiegrenzen blijft, geldt er een meetverplichting. De meting kan afzonderlijk of continu worden uitgevoerd  en is altijd representatief. Als er volgens paragraaf 3.2.1 geen verplichting is om continu te meten, staat het de inrichtingshouder vrij dit toch te doen. De verplichting tot periodieke meting vervalt dan.

Van de metingen wordt ook een rapportage opgesteld. De resultaten van de metingen worden verwerkt in het afmeldsysteem.

In de Handleiding Meten van luchtemissies is meer informatie beschikbaar over het meten van luchtemissies uit stationaire bronnen.