Koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'In werking hebben van een koelinstallatie met natuurlijk koudemiddel'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze voorschriften zijn van toepassing op koelinstallaties met 'natuurlijke koudemiddelen'. Ze zijn van toepassing op installaties met een inhoud van:

  • 10 kilogram kooldioxide of meer
  • 5 kilogram koolwaterstoffen of meer
  • 10 tot 1.500 kilogram ammoniak

Natuurlijke koudemiddelen zijn onder andere ammoniak, koolstofdioxide, propaan, butaan of pentaan.

Deze voorschriften zijn niet van toepassing op koelinstallaties met synthetische koudemiddelen, zoals CFK's, HCFK's en HFK's.


Begrip: Natuurlijk koudemiddel

Activiteitenbesluit, artikel1.1:
Natuurlijk koudemiddel (de fragmentlink zelf wordt niet getoond)

De volgende inhoud wordt overgenomen uit fragment: Natuurlijk koudemiddel