Doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "in werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil te brengen of over langere afstand te transporteren. Bij rioolgemalen kan worden gedacht aan de volgende typen:

  • druk- en vacuümrioleringssystemen
  • bergbassins met pompen
  • inpandige rioolpompen voor afvoer van afvalwater uit een gebouw