Gasflessen vullen met propaan of butaan

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "gasflessen vullen met propaan of butaan". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit valt het vullen van gasflessen met propaan of butaan als de inhoud van de te vullen gasflessen maximaal 12 liter is en de gasfles van waaruit gevuld wordt maximaal 150 liter.

Voor het vullen van gasflessen met perslucht, stikstof of koolzuurgas gelden geen specifieke eisen.