Kleine en middelgrote stookinstallaties op standaard brandstof

Deze handleiding geeft informatie over kleine en middelgrote stookinstallaties met standaard brandstoffen. In de handleiding staat voor het grootste deel informatie over de:

De wijziging van 20 december 2017 is verwerkt in de handleiding.

Er is een hulpmiddel voor inzicht in de emissiegrenswaarden, de meetverplichting en de toetsing aan de emissie-eisen.

Actualiteit en beheer

InfoMil beheert deze handleiding in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De handleiding is alleen digitaal beschikbaar via de website. De handleiding is geen statisch document. InfoMil zal onderdelen aanpassen zodat de handleiding aansluit bij veranderende wet- en regelgeving.

Status

De handleiding heeft de status van een informatiedocument. Ze geven een toelichting op de wetgeving van middelgrote stookinstallaties in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Ze hebben dus geen wettelijk status.

Pdf-versie

Met de pdf-knop kunt u eenvoudig een pdf-bestand maken van elk gewenst deel van de handleiding. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.


PDF van de handleiding

Met de PDF-knop kunt u een deel van de handleiding, zoals een hoofdstuk of paragraaf, of de hele handleiding (uitgezonderd ABEES) in pdf format omzetten. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.