Afvalverbrandingsinstallaties

De handleiding beschrijft de eisen die paragraaf 5.1.2 van het Activiteitenbesluit stelt aan het verbranden van afvalstoffen. De voorschriften gelden alleen voor inrichtingen type C.

huisvuilcentrale

Het Activiteitenbesluit kent naast afvalverbrandingsinstallaties ook afvalmeeverbrandingsinstallaties. Afvalmeeverbrandingsinstallaties zijn stookinstallaties waarin afval wordt verbrand met als hoofddoel energie-opwekking. Wanneer het hoofddoel het vernietigen van afval is, spreken we van een afvalverbrandingsinstallatie.

Er is een hulpmiddel beschikbaar voor het bepalen van de geldende grenswaarde, de meetverplichting en de wijze van toetsing aan de grenswaarde. Dit hulpmiddel geeft niet alleen de grenswaarden voor de afval(mee)verbrandingsinstallaties, volgens paragraaf 5.1.2, maar ook de kleine- en middelgrote stookinstallaties <50 MWth, paragraaf 3.2.1, en de grote stookinstallaties, paragraaf 5.1.1.


PDF van de handleiding

Met de PDF-knop kunt u een deel van de handleiding, zoals een hoofdstuk of paragraaf, of de hele handleiding (uitgezonderd ABEES) in pdf format omzetten. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.