Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Elektrolytisch aanbrengen

Bij het elektrolytisch aanbrengen van een metaallaag op een voorwerp (ook wel galvaniseren genoemd) wordt gebruik gemaakt van een elektrische stroom en een waterige oplossing met daarin opgeloste metaalverbindingen (elektrolyt).

Onder elektrolytisch aanbrengen worden in ieder geval de volgende bewerkingen begrepen:

  • hangwerk
  • trommelwerk
  • continu galvaniseren
  • tampongalvaniseren

Stroomloos aanbrengen

Bij het stroomloos aanbrengen van metaallagen door een chemisch proces is geen uitwendige stroomvoorziening nodig. Onder stroomloos aanbrengen worden in ieder geval verstaan:

  • autokatalytische metaalafscheiding
  • dompelneerslag
  • contactproces

Autokatalytische metaalafscheiding betreft de afscheiding van een metaallaag door gecontroleerde chemische reductie, die door het afgescheiden metaal of de afgescheiden legering wordt gekatalyseerd.

Dompelneerslag is de vorming van een metallische deklaag op het werkstuk door een verdringingsproces, waarbij één metaal een ander metaal uit een oplossing verdringt.

Het contactproces betreft een afscheiding van een metaalneerslag door de galvanische werking op een metaalsubstraat. Hierbij wordt dit metaalsubstraat gedompeld in een oplossing die een verbinding van het af te scheiden metaal bevat.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Om te mogen starten met deze activiteit heeft een bedrijf toestemming nodig van het bevoegd gezag. Deze "toestemming vooraf" heet de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Zie voor meer informatie het OBM overzicht Elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling .


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving