Stralen van metalen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "stralen van metalen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Het stralen van metalen en metalen voorwerpen is het verwijderen van roest, wals, gloei en giethuid, oude verflagen en vuil door kleine harde delen straalmiddel tegen het te reinigen object te laten botsen.

Hieronder worden in ieder geval de volgende bewerkingen begrepen:

  • pneumatisch stralen
  • werpstralen
  • natstralen
  • koolzuurstralen

Pneumatisch stralen

Bij pneumatisch stralen wordt de benodigde energie om het straalmiddel met hoge snelheid tegen het te bewerken oppervlak te laten botsen, opgewekt door perslucht.

Werpstralen

Bij werpstralen wordt het straalmiddel met turbines door centrifugaalkracht op het te bewerken oppervlak geslingerd.

Natstralen

Alle straaltechnieken waarbij water wordt gebruikt.

Koolzuurstralen

Bij koolzuurstralen worden koolzuurkorrels (circa -80°C) met zeer droge perslucht via een straalpijp op het te bewerken oppervlak geblazen.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving