Bodemvoorschriften bij metaalbewerking

Als sprake is van bodembedreigende vloeistoffen, zoals aanhangende olie, zijn bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk.

Wanneer bodembedreigende vloeistoffen (zoals oliën, vetten, beitsen of etsen) kunnen vrijkomen moet dit plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening. Dit betekend dat deze activiteit moet plaatsvinden boven een lekbak, vloeistofkerende vloer of vloeistofdichte vloer.

Dompelbaden staan opgesteld boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied.

Onder dit uitlekgebied valt niet het gebied waar het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is afgespoeld met water of is gespoeld in een bad met water.