Wegen of mengen van rubbercompounds en het verwerken van rubber

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'wegen of mengen van rubbercompounds en het verwerken van rubber'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een voorbeeld van het verwerken van rubber is kalanderen. Dit is een techniek waarbij warm rubber tussen rollen wordt uitgewalst voor de productie van rubberen platen. Ook het vulkaniseren valt onder deze activiteit.

De voorschriften zijn niet van toepassing op het mechanisch bewerken van rubber.

Bodem

Een bodembeschermende voorziening is verplicht bij:

  • wegen of mengen van rubbercompounds
  • verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof met een olie- of koelcircuit

Bij het mengen van rubbercompounds moeten ook de toevoer- en aftappunten van de menginstallatie boven een bodembeschermende voorziening zijn geplaatst.