Chemisch behandelen van steen en beton

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "chemisch behandelen van steen en beton". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Chemisch behandelen van steen en beton gebeurt meestal met zuur. Door het oppervlak van kalkhoudende natuursteen of kunststeen met zuur te bewerken, worden de aders beter zichtbaar en lijkt de steen ouder. Bij dit proces tast het zuur de meest poreuze delen van de steen aan. In de meeste gevallen vindt het zuren plaats door de stenen te dompelen in zuurbaden. Na een bepaalde verblijftijd in het zuurbad worden de stenen afgespoeld met water of door een spoelbad met water gehaald.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) valt chemisch behandelen van steen onder de activiteit reinigen.