Mechanisch bewerken van steen en beton

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "mechanisch bewerken van steen en beton". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Mechanische bewerking van steen omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

  • zagen
  • frezen
  • schuren
  • zoeten (zeer glad maken)
  • polijsten
  • frijnen (smalle groefjes maken)
  • boucharderen (oppervlak ruw maken)
  • graveren
  • trommelen
  • stralen

Veel van deze bewerkingen worden met machines uitgevoerd. Een aantal steenhouwbewerkingen zoals frijnen en boucharderen en het graveren kan ook handmatig worden uitgevoerd.

Het breken van steen en beton valt niet onder deze activiteit, maar onder de activiteit puin breken.

Kwartsstof

Bij mechanische bewerking van veel soorten natuursteen en kunststeen ontstaat kristallijn respirabel kwartsstof dat kankerverwekkend is. Om deze reden wordt bij bewerkingen waar dit stof vrijkomt, vaak 'nat' gewerkt of wordt gericht afgezogen.

Natuursteen en kunststeen

Natuursteenbedrijven be- en verwerken blokken, platen en tegels van natuursteen en kunststeen. Kunststeen wordt ook wel composietsteen genoemd. Elementen van natuursteen bestaan uit 100% natuursteen zoals die in de natuur wordt gewonnen. Kunststeen bestaat uit korrels en brokken van natuursteen met een bindmiddel.


Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) betonindustrie

Voor het bewerken van betonproducten in de betonindustrie is een OBM nodig.

Meer informatie: OBM betonindustrie.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving