Bodemvoorschriften voor het vormgeven van betonproducten

Ontkistingsmiddelen en het spoelwater dat vrijkomt bij het uitwassen van beton kunnen bodembedreigend zijn.

Het aanbrengen van ontkistingsmiddelen en het uitwassen van beton moet daarom plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak (zie bodembeschermende voorzieningen).