Mechanisch bewerken of verwerken van textiel

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "mechanisch bewerken en verwerken van textiel". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Deze activiteiten vinden plaats bij onder andere spinnerijen, weverijen, breierijen, zeilmakerijen, tentenmakerijen en zonweringbedrijven.

Onder deze activiteiten vallen niet:

Bodem

Het mechanisch bewerken met een installatie voorzien van een olie- of koelvloeistofcircuit, moet plaats vinden boven een bodembeschermende voorziening.