Op- en overslag
Voorschriften op- en overslag type C autodemontage/ demontage tweewielige motorvoertuigen, RWZI, milieustraat

Is een inrichting type C ook een autodemontagebedrijf, demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen, zuiveringtechnisch werk of gemeentelijke milieustraat? Dan is de op- en overslag van niet-inerte goederen geregeld in § 3.4.3 van het Activiteitenbesluit. Tenzij het in een van de volgende paragrafen is geregeld:

 • 3.3.3: Opslag bij autodemontagebedrijven/ demontagebedrijven tweewielige motorvoertuigen
 • 3.4.1: Opslag van propaan in tanks
 • 3.4.2: Opslag van diverse vloeistoffen in ondergrondse tanks
 • 3.4.5: Opslag van agrarische bedrijfsstoffen
 • 3.4.6: Opslag van drijfmest of digestaat in mestbassins
 • 3.4.7: Opslag van vloeibare bijvoedermiddelen
 • 3.4.9: Opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtank
 • 3.4.11: Opslag van verwijderd asbest
 • 4.1.1: Opslag van diverse stoffen in verpakking
 • 4.1.2: Opslag van vuurwerk en andere ontplofbare stoffen
 • 4.1.3: Opslag van diverse stoffen in bovengrondse opslagtanks (geen gasolie, smeerolie, afgewerkte olie, gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen)
 • 4.1.4: Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
 • 4.1.5: Opslag van organische peroxiden
 • 4.1.7: Opslag van vaste kunstmest

Op- en overslag activiteiten die in de paragrafen 4.1.x staan moeten voor deze inrichtingen worden geregeld in de Omgevingsvergunning milieu. De voorschriften uit deze hoofdstuk 4 paragrafen zijn namelijk niet van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen type C.