Op- en overslag - Letter v
Niet aangewezen oppervlaktewater

Niet aangewezen oppervlaktewater (wel bijzondere bescherming)
Wateren die niet in bijlage 2 van de Activiteitenregeling genoemd worden, zijn de niet-aangewezen wateren. Dit zijn veelal de kleinere en gevoeligere wateren. In de tabel zijn de niet aangewezen oppervlaktewateren aangegeven met N.

Definitie aangewezen oppervlaktewater (artikel 1.1 Activiteitenbesluit):

oppervlaktewaterlichaam dat op grond van artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, is aangewezen. Dit zijn veelal de grotere wateren, die staan opgesomd in bijlage 2 van de Activiteitenregeling.