Agrarische bedrijfsstoffen (kuilvoer, vaste mest, substraat)

Deze pagina geeft een uitleg van de activiteiten 'opslaan van agrarische bedrijfsstoffen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen staan in paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

In het menu links ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Agrarische bedrijfsstoffen zijn (artikel 1.1 Activiteitenbesluit):

Opslag van agrarische bedrijfsstoffen

  • vaste mest
  • kuilvoer (ingekuild gras/ mais)
  • vaste bijvoedermiddelen
  • gebruikt plantaardig substraatmateriaal
  • afgedragen gewas
  • champost
  • ander restmateriaal van teelt, tenminste als het geen inerte goederen zijn. Hooi en stro zijn - mits niet ingekuild- inerte goederen

Soms gelden niet alle eisen van de paragraaf. Dit is het geval bij:

Niet deze paragraaf, maar een omgevingsvergunning milieu of geen eisen

In een aantal gevallen is wel sprake van opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, maar zijn de eisen van het Activiteitenbesluit over het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen niet van toepassing (artikel 3.45 Activiteitenbesluit). Bij het opslaan van minder dan 3 m3 agrarische bedrijfsstoffen gelden geen eisen. Voor het opslaan van meer dan 600 m3 vaste dierlijke mest moeten de eisen in de omgevingsvergunning milieu staan (Bijlage I, onderdeel C, onderdeel 7.5 onder d van het Besluit omgevingsrecht)

Activiteiten die onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen

Er zijn vergelijkbare activiteiten die als activiteit onder een andere paragraaf van het Activiteitenbesluit vallen. Namelijk:

Voor composteren van groenafval gelden de geureisen van de activiteit composteren van groenafval. Voor het opslaan van niet-houtachtige plantenresten gelden de geureisen van de activiteit op- en overslaan van bulk- en stukgoederen.

Vindplaats

De voorschriften voor het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen staan in paragraaf 3.4.5 van het Activiteitenbesluit. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen type B en C.

Milieuthema's hierbij zijn: