Opslaan van propeen in tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van propeen in tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Een opslagtank voor gassen is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 150 liter.

De voorschriften voor het opslaan van propeen zijn van toepassing als:

  • de opslagtank een inhoud van maximaal 13 m3 heeft
  • niet meer dan twee opslagtanks aanwezig zijn
  • propeen uitsluitend in de gasfase wordt onttrokken (behalve bij het leegmaken van een opslagtank voor verplaatsing)

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving