Opslaan van zwart kruit, rookzwak kruit en patronen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'opslaan van zwart kruit, rookzwak kruit en patronen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit valt het opslaan van maximaal:

  • 50 kg rookzwak kruit

  • 1 kg zwart kruit

  • 50 kg netto explosieve massa noodsignalen

  • 250.000 munitiepatronen of hagelpatronen danwel onderdelen voor vuurwapens

  • 250.000 patronen voor schietshamers

Boven deze grenzen wordt de inrichting vergunningplichtig type C, zodat de voorschriften niet meer van toepassing zijn. Dit is ook geval bij opslag van ontplofbare stoffen die niet hiervoor zijn genoemd en ook geen vuurwerk zijn.

Voor pyrotechnisch speelgoed geldt geen bovengrens. Dit wordt beschouwd als een gevaarlijke stof van klasse 1.4. Hetzelfde geldt ook voor hagel- en munitiepatronen en patronen voor schiethamers. Deze stoffen en voorwerpen zijn bijna niet gevaarlijk, zodat hiervoor geen eisen zijn opgenomen.

De voorschriften zijn niet van toepassing op inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.