Opslaan van vuurwerk

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'opslaan van vuurwerk'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen over de opslag van theatervuurwerk en de opslag van in beslag genomen vuurwerk bij politiebureaus.

Opslag en verkoop van consumentenvuurwerk hoeft niet gemeld te worden vanuit het Activiteitenbesluit, maar wel vanuit het Vuurwerkbesluit. De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit gelden naast het Activiteitenbesluit.

Voor pyrotechnisch speelgoed geldt geen bovengrens. Dit wordt beschouwd als een gevaarlijke stof van klasse 1.4. Dit is bijna niet gevaarlijk, zodat hiervoor geen eisen zijn opgenomen.

De voorschriften zijn niet van toepassing op inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht.