Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Onder deze activiteit valt het parkeren van vervoerseenheden, zoals een tankwagen, die bestemd en geschikt zijn voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen.

Onder deze activiteit valt niet een geparkeerd bestelbusje waarin een werkvoorraad verfbussen of andere gevaarlijke stoffen in verpakking liggen. Als bestelbusjes structureel worden gebruikt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, dan kan dit worden gezien als opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.