Gebruik en opslag van bepaalde organische peroxiden

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'gebruik en opslag van bepaalde organische peroxiden'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bovengrenzen

De voorschriften voor het opslaan van organische peroxiden uit het Activiteitenbesluit zijn alleen van toepassing op:

  • het opslaan van maximaal 1.000 kg per opslagvoorziening organische peroxiden van type C, D, E of F verpakt in gelimiteerde hoeveelheden (LQ)
  • het opslaan van maximaal 1.000 kg (niet LQ) per opslagvoorziening en gebruik van organische peroxiden type D, E of F, voor zover het desinfectiemiddelen betreft
  • het opslaan van maximaal 1.000 kg (niet LQ) per opslagvoorziening en gebruik van organische peroxiden type D, E of F, voor zover de opslag plaatsvindt bij een inrichting waar rubber of kunststof wordt verwerkt

Zowel voor het gebruik als het opslaan van peroxiden geldt het Activiteitenbesluit alleen voor organische peroxiden waarvoor volgens de ADR geen temperatuurbeheersing nodig is.

LQ

LQ staat voor limited quantities en betekent beperkte hoeveelheden per verpakking.

Niet van toepassing

Organische peroxiden type G zijn relatief ongevaarlijk. Er zijn geen specifieke eisen opgenomen. Als type G stoffen gevaarlijke stoffen zijn dan zijn de voorschriften voor het opslaan van gevaarlijke stoffen van toepassing.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving