Opslaan van polyesterhars in bovengrondse tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslaan van polyesterhars in bovengrondse tanks". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bovengrens

Het opslaan van polyesterhars in bovengrondse tanks betreft opslagtanks met een maximale inhoud van 10 kubieke meter. Deze grens voor vergunningplicht geldt per opslagtank.

Opslagtank of procestank

Een opslagtank voor vloeistof is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Meer informatie geeft de pagina Toelichting begrip opslagtank.