Opslaan van PER in bovengrondse tanks bij een textielreinigingsbedrijf

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "opslag van PER in bovengrondse tanks bij een textielreinigingsbedrijf". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

De voorschriften in het Activiteitenbesluit voor het opslaan van PER in een bovengrondse opslagtank zijn alleen van toepassing op textielreinigingsbedrijven. Voor andere bedrijven gelden voor deze activiteit de voorschriften uit de omgevingsvergunning.

Opslagtank of procestank

PER staat voor perchloorethyleen en wordt ook wel tetrachlooretheen genoemd. Het wordt gebruikt bij textielreiniging.

Een opslagtank voor vloeistof is een opslagvoorziening met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container (IBC) die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR. Meer informatie geeft de pagina Toelichting begrip opslagtank.