Opslaan van vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie in ondergrondse tanks

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "ondergrondse opslag voor vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie.". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Bovengrens

De voorschriften zijn alleen van toepassing op tanks van metaal of kunststof met een inhoud niet groter dan 150 m3.

Vloeibare brandstoffen

Voorbeelden van vloeibare brandstoffen zijn benzine en diesel.