Praktijkruimte of laboratorium

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "In gebruik hebben van een praktijkruimte of laboratorium". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan de pagina vindt u per milieuthema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Praktijkruimte

Een praktijkruimte is een ruimte voor chemisch, natuurkundig of medisch onderwijs waarop de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek van toepassing is.

Laboratorium

De voorschriften in het besluit zijn daarnaast van toepassing op bedrijven die beschikken over een laboratorium voor interne kwaliteits- of productcontroles.

laboratorium

Niet van toepassing

De voorschriften zijn niet van toepassing op laboratoria bij

  • huisartsen
  • dierenartsen
  • apothekers
  • tandartsen
  • tandtechnici

De voorschriften zijn ook niet van toepassing op praktijkruimten voor het middelbaar onderwijs.

Aan deze laboratoria en praktijkruimten stelt het Activiteitenbesluit geen specifieke eisen.

Melding

Bij het werken met biologische agentia zijn extra meldingseisen.

Bodem

Als vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of vrij kunnen komen, moeten deze activiteiten boven een bodembeschermende voorziening plaatsvinden.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving