Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Gewasbeschermingsmiddelen worden soms op een sport- of recreatieterrein in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam gebruikt. De voorschriften zijn gericht op de bescherming van het oppervlaktewater en gelden alleen binnen een afstand van 14 meter gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam.

Voor het aanmaken en transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en bladmeststoffen gelden andere voorschriften.


Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving