Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A, B en C.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

parkeergarage

Een parkeergarage is een (gedeelte van) een gebouw dat speciaal bedoeld is voor het parkeren van auto's. De voorschriften van het Activiteitenbesluit gelden voor een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen.