Bodemvoorschriften voor binnenschietbanen

Bodembeschermende voorziening

De houder van de schietbaan moet er voor zorgen dat dat de hulzen van verschoten munitie en kogels en projectielen (of delen daarvan) nabij het schietpunt niet in of op de bodem terecht komen.

Het schieten moet daarom plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening. Dit betekent dat de zone rond de standplaats van de schutter dusdanig moet zijn ingericht, dat het verzamelen van hulzen gemakkelijk uitvoerbaar is.

Als bij het schieten geen hulzen, of andere bodembedreigende stoffen in of op de bodem terecht kunnen komen, is geen bodembeschermende voorziening nodig.

Kogelvanger

Door het toepassen van een kogelvanger wordt, naast het veiligheidsaspect, ook voorkomen dat kogels in de bodem terecht kunnen komen. Een kogelvanger moet worden opgesteld boven een bodembeschermende voorziening (zoals een verharding), om te voorkomen dat de kogels die niet worden opgevangen door de kogelvanger, op of in de bodem terecht kunnen komen.

Het spreekt voor zich dat de kogelvanger regelmatig wordt ontdaan van de restanten van de kogels die in de kogelvanger zijn opgevangen.