Bodemvoorschriften voor traditioneel schieten

Bodembeschermende voorziening

Voorkomen moet worden dat de hulzen van verschoten munitie en kogels en projectielen of delen daarvan nabij het schietpunt in of op de bodem terecht komen.

Het schieten moet daarom plaatsvinden boven een bodembeschermende voorziening, zoals een verharding. Dit betekent dat de zone rond de standplaats van de schutter zo moet zijn ingericht, dat het verzamelen van hulzen mogelijk is.

Als bij het schieten geen hulzen of andere bodembedreigende stoffen in of op de bodem terecht kunnen komen, is geen bodembeschermende voorziening nodig.

Opvangvoorziening voor kogels

Alle afgeschoten kogels moeten worden opgevangen in een voorziening (zie ook veiligheidsvoorschriften). Deze voorziening moet zijn opgesteld boven een bodembeschermende voorziening (zoals een verharding), om te voorkomen dat de kogels die niet worden opgevangen op of in de bodem terecht kunnen komen