Polyesterhars verwerken

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit 'polyesterhars verwerken'. Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de Activiteit

Bij het verwerken van polyesterhars worden producten van polyesterhars gemaakt in een mal of op een ondergrond die deel uitmaakt van het product. Een mal wordt elke keer weer opnieuw gebruikt.

Voor het "loslaten"uit de mal wordt vaak een was gebruikt. Voor het ontvetten van de mal een organisch oplosmiddel, zoals aceton of dichloormethaan.

Melding en OBM

Bij het melden van deze activiteit moet een bedrijf aangeven hoe geurhinder wordt tegengegaan. Ook is een Omgevingsvergunng Beperkte Milieutoets (OBM) nodig. Zie voor meer informatie onderstaande pagina over luchtvoorschriften en het OBM overzicht polyesterhars verwerken.

Bodem

Een bodembeschermende voorziening is verplicht bij verwerken van polyesterhars en bij het reinigen van hierbij gebruikte apparatuur.


Organisch oplosmiddel

Activiteitenbesluit, artikel 1:

organisch oplosmiddel: vluchtige organische verbinding die wordt gebruikt:

  1. om, alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te ondergaan, grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen,
  2. als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen,
  3. als verdunner,
  4. als dispergeermiddel,
  5. om de viscositeit aan te passen,
  6. om de oppervlaktespanning aan te passen,
  7. als weekmaker, of
  8. als conserveermiddel;