Lassen van metalen

Leeswijzer

Deze pagina begint met een uitleg van de activiteit "lassen van metalen". Wat valt hier in het Activiteitenbesluit wel en niet onder?

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op inrichtingen type A en B.

In het linkermenu ziet u voor welke milieuthema's bij deze activiteit voorschriften gelden. Onderaan deze pagina vindt u per thema een link naar de uitleg over deze voorschriften.

Uitleg van de activiteit

Lassen is een verbindingstechniek waarbij metaaldelen verbonden worden door gebruik te maken van warmte of druk. Bij lassen liggen de smeltpunten van de basismaterialen en de eventuele toevoegmaterialen dicht bij elkaar.

Lasklassen

De verschillende lasprocessen zijn opgedeeld in zeven klassen, waarbij de lasprocessen van klasse I het minst milieubelastend zijn en de lasprocessen van klasse VII het meest milieubelastend.

De klassenindeling is afhankelijk van het toegepaste lasproces, soort en hoeveelheid lastoevoegmateriaal, elektrode en het te lassen materiaal.

klasse en lasproces

I en II

Lassen van alle materialen met uitzondering van geverfde materialen met:

 • TIG-lassen
 • plasmalassen
 • druklassen
 • autogeen lassen
 • onder poederlassen

III

 • lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast staal, beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen
 • lassen met MAG gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast staal en geverfde materialen
 • lassen met MIG/MAG massieve draad van alle materialen met uitzondering van koper-, beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen

IV

Het lassen van geverfde materialen (niet zijnde loodmenie) met één van de volgende technieken:

 • TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen, onder poeder lassen
 • lassen met beklede elektroden, lassen met MAG gevulde draad en lassen met MIG/MAG massieve draad

V

 • lassen met beklede elektroden, van de materialen:
  - roestvast staal
  - vanadiumlegeringen
  - berylliumlegeringen
 • MAG lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal
 • MIG lassen met massieve draad van de materialen: koperlegeringen

Oorspronkelijk niet in deze klasse ingedeeld, maar wel hieraan gekoppelde maatregelen:

 • lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad
 • MIG lassen met gevulde draad van de materialen:
  - koperlegeringen
  - vanadiumlegeringen
  - berylliumlegeringen

VI

 • MIG lassen met massieve draad van de materialen:
  - vanadiumlegeringen
  - berylliumlegeringen

VII

 • lassen met gevulde draad van de materialen:
  - ongelegeerd staal
  - gelegeerd staal
 • lassen van geverfd staal met loodmenie

Klasse

Lasproces


Lasprocessen

De klassenindeling is ontleend aan de 'Praktijkrichtlijn Lasrook, beschrijving doeltreffende maatregelen bij blootstelling aan rook en/of gassen en/of aanverwante processen' en is afhankelijk van het toegepaste lasproces, soort en hoeveelheid lastoevoegmateriaal, elektrode en het te lassen materiaal.

Het Activiteitenbesluit verwees naar deze richtlijn voor de klassenindeling. Aangezien deze richtlijn is ingetrokken, is sinds 2013 aan het besluit een artikel toegevoegd dat de klassen definieert. Meer informatie over lasprocessen is beschikbaar in de module Lassen C.3.1 in het ‘Werkboek milieumaatregelen Metalektro industrie'.

In de ministeriële regeling wordt per klasse aangegeven met behulp van welke maatregelen, bij juiste dimensionering, uitvoering en onderhoud, wordt voldaan aan de emissieconcentratie-eisen of wanneer er geen maatregelen behoeven te worden getroffen om aan de emissie-eisen te voldoen.

Aan de lasprocessen van de klasse I en II zijn geen emissie-eisen gesteld, omdat bij deze lasprocessen geen significante emissies naar de lucht zullen optreden.